Larvae Mentoring

 

 

El projecte Larvae Mentoring, liderat per Associació d’Empresaris i Productors de Multimèdia (ADEPM) , s’engloba dins l’eix II (Foment de l’Esperit d’Empresa) de la iniciativa Equal; en l’àrea de creació d’empreses. El projecte pretén donar una sortida professional de qualitat a joves emprenedors que hagin cursat estudis universitaris, encara que parcialment, o que hagin cursat estudis de formació professional de grau superior o, en qualsevol de les dues circumstàncies, que no s’hagin vinculat professionalment en l’àmbit dels seus estudis; i a més de procura serveis dins l’àmbit de les noves tecnologies als empresaris de les zones geogràfiques d’influència.

 

La iniciativa comunitària Equal, en la que s'inscriu el projecte, contempla que hi ha d'haver un intercanvi d'experiències entre projectes afins en objectius, metodologia o qualsevol altre punt d'interès. Dins d'aquest marc de cooperació transnacional el projecte Larvae Mentoring treballa amb els projectes:

 

 • CAMEO (Regne Unit) que treballa per a la difusió i promoció de les arts escèniques a partir dels col·lectius exclosos.
 • MOBIE DIC (França) que treballa en la inserció de joves en activitats relacionades amb l'animació socio-cultural.

 

El projecte és una iniciativa pionera en molts aspectes, ja que introdueix el ‘ Mentoring' , a l'ensenyament per a emprenedors, una tècnica poc utilitzada a Catalunya, i a molt països de la Unió Europea. Ofereix a tots aquells joves amb empenta i esperit de superació, l'oportunitat de crear la seva pròpia empresa o activitat professional dins l'àmbit de la societat de la informació en el marc de 7 vivers empresarials distribuïts pel territori català: els Centres Larvae, rebent el suport d'emprenedors sèniors o empresaris de reconegut prestigi de la zona.

 

Els col·lectius beneficiaris del projecte són:

 

estudiants universitaris tant de lletres com de ciències o, de formació professional de grau superior, amb les qualitats adients per a rebre la formació que els capacita per a esdevenir empresaris i/o professionals emprenedors dins les TIC.

 

 • estudiants que no hagin acabat amb èxit els seus estudis universitaris, combatint així la discriminació desigualtat existents al mercat de treball fomentant l'esperit d'empresa i la movilitat.
 • formació dirigida als dinamitzadors i “mentors”, que formaran als estudiants.
 • Inmigrants, per tal de facilitar-los la inserció als centres universitaris tècnics, o empreses i entitats de la Societat de la Informació.

 

Com a resultats , val la pena esmentar que es va dur a terme durant el mes de maig de 2003 unes Jornades sobre “Coaching-Mentoring”, a Barcelona. Els resultats d'aquestes jornades reflexen les opinions de diferents experts europeus en l'àmbit del Mentoring i del Coaching, així com dels beneficis que porta aquesta iniciativa a l'individu i a l'entorn empresarial. Entre les diferents activitats transnacionals del projecte, es poden esmentar:

 

 • Premi Mentor: independent per cada país i conjunt quan als punts de coincidència, en el que es premiarà l'actuació de Mentoring.
 • Fira Internacional: intercanvi d'experiències dels vivers i de les activitats de cada projecte i oferta de serveis.
 • Intercanvi de beneficiaris

 

Entitats involucrades:

 

 • ADPM Associació d'Empresaris Productors de Mutlimèdia (lider i coordinador)
 • DURSI
 • Programa Innova (UPC)
 • Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COIEC)
 • Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)
 • Associació Professional d'Assessors d'Imatge (APTI)
 • Associació Dones d'Avui

 

Socis transnacionals:

 • Chambre de Comerce et l'Industrie de Toulouse – França
 • Universitat de Liverpool - UK

 

Responsables dels Centres Larvae:

 

 • ADPM
 • Consell Comarcal del Garraf
 • Consell Comarcal del Pla de l'Estany
 • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
 • Consell Comarcal del Segrià
 • Consell Comarcal del Tarragonès
 • Consell Comarcal de la Terra Alta

 

Per obtenir més informació visita:

 

Mabuse: Master of European Business Engineering (MEBE)

 

És un projecte del programa Leonardo Da Vinci. El projecte Mabuse té com objectiu desenvolupar un Màster Europeu en Gestió d'Empreses Industrials i d'Enginyeria” (Master of European Business Engineering (MEBE)). El màster s'adreça a gerents, executius tècnics i directius, amb una experiència de 3-5 anys, que vulguin actuar amb eficàcia i eficientment en un context europeu i multinacional. El programa funciona amb el sistema de mòduls d'estudi extensibles en temps i a diverses universitats de l'UE.

 

El promotor és l'organització alemanya Aachen Demonstration Laboratory for Integrated Production Engineering. El projecte té una durada de dos anys, entre juny de 2002 i desembre de 2004, i hi participen 19 socis, entre els que es troben: RWTH Aquisgrán, T.U.Twente, TSM Twente, KULeuven, Barcelona UPC, Univ. Warwick, la Universitat de Twente, la Universitat de Warwick, la TSM Business School, KTU Leuven, SEAT, Daimler-Chrysler, I&IMS, Marconi i Ericsson.

 

Cada Universitat sòcia d'aquest projecte elabora una secció del curs, que s'estructura en 17 mòduls. El Programa Innova s'encarrega dels mòduls de:

 

 • “Innovation Management / Product and Process Innovation”
 • Business Plan for companies across the EU”

 

A més de col·laborar en desenvolupar el currículum de cooperació amb altres col·laboradors acadèmics i industrials.

 

Els diferents mòduls desenvolupats son els resultats principals del projecte. Aquests es presenten als altres partners a fi de rebre comentaris i suggeriments per a la seva millora en el marc de uns seminaris. El primer va fer-se a Barcelona del 16 al 20 de juny. El següent es farà a Warwich, al febrer de l'any vinent.

 

Quan acabi el període de desenvolupament del projecte (2 anys), a finals de 2004, el material complet del curs (manuals, etc.) existirà en la seva versió definitiva, en format electrònic i en paper. El curs desenvolupat s'adapta exactament a les necessitats dels empresaris europeus, respectant els aspectes interculturals del mercat de treball europeu, i permetrà donar una formació avançada en les matèries que els diferents socis del projecte van identificar com a deficitàries del grup indicat.

 

Un dels resultats més apreciables d'aquest projecte ha estat la formalització d'una xarxa europea formada per les universitats sòcies del projecte i la implicació d'empreses que pretén promoure una formació de comú acord utilitzant el material desenvolupat . En una segona fase, la xarxa té interés a posar en marxa la realització conjunta dels cursos a diferents localitats europees.

 

Per obtenir més informació visita: www.wzlforum.rwth-aachen.de/mabuse.htm

 

 

ProWomEn: Promotion of Women Entrepreneuship

 

ProWoMen, Promotion of Women Entrepreneurship, és un projecte del programa Innovation de la Direcció General d'Indústria (Promotion of innovation and encouragement of SME participation) que forma part del 5è Programa Marc, liderat per les organitzacions Ifex i Steinbeis d'Alemanya . ProWomEn pretén posar en marxa una xarxa temàtica de promoció de les dones emprenedores.

 

L'objectiu principal és estimular i donar suport a noves estratègies i accions en l'àmbit de la creació d'empreses duta a terme per dones. La xarxa permet l'intercanvi de les “bones pràctiques” detectades a les diferents regions participants i la transferència de noves idees i coneixements que permetin a les regions dels països participants el desenvolupament o el re-disseny de les seves polítiques de suport i la millora de les condicions de les dones que volen crear les seves pròpies empreses.

 

La xarxa s'ha dividit en 4 subnets (sub-xarxes) de reflexió, que es reuneixen aproximadament cada tres mesos per aprofundir en temes com ara eines i instruments de suport, xarxes regionals, la sensibilització davant el problema per aconseguir canvis, informació i educació. El Programa Innova participa en els dos últims i coordina el la sub-xarxa d'informació i educació.

 

Els resultats es poden resumir com segueix:

 

 • Una amplia difusió d'exemples de retrats realistes de dones caps d'empresa pot animar a les dones a convertir-se en el seu propi cap.
 • S'han de posar en marxa des d'ara mateix uns programes de suport eficaços, per una banda per arribar a llarg termini a una veritable igualtat d'oportunitats per a dones i homes, i per l'altra per tal de promoure la cultura de l'emprenedoria en femení.
 • Visions, estratègies i estar obert al canvi són ingredients essencials per a l'èxit d'una xarxa.
 • Finalment s'ha organitzat una Conferencia Internacional del 17 i 18 de setembre de 2003 a Stuttgart, Alemania, en la que s'han presentat els exemples de bones pràctiques i els estudis de casos.

 

Socis:

 

Ceraction ASBL, Bruxelles - Bèlgica BIC C.T.U. Prague Prague - Chèquia BIC Plzen, Czech Republic Plzen - Chèquia GIB North Rhine, Westphalia - Alemania IFEX, Baden-Württemberg - Alemania Steinbeis Europa Zentrum, Baden-Württemberg - Alemania THATI GmbH - Innovation Relay Center Thuringia - Alemania ITA - The Technological Institute of Aragón - Espanya Programa Dona / Programa Innova (UPC) - Espanya Bretagne Innovation Bretanya – França TMB - Hungary. - Hungria Regione dell´Umbria Umbria – Itàlia Dundalk Institute of Technology (DKIT) - Irlanda OPI - Information Processing Centre – Polònia University of Linköping - Suècia Nutek - Swedish Business Development Agency - Suècia Beta Technology – UK

 

Per obtenir més informació visita: www.prowomen-eu.net

 

 

Entrepreneurship Education and Innovation for cluster development in enlarged Europe

 

L'objectiu d'aquest projecte és la creació d'un grup de reflexió sobre l'educació en esperit emprenedor i innovació que es reuneix periòdicament. Com a nucli central d'aquest projecte es realitza un workshop a Nîmes (França) del 11 al 15 d'octubre, per a presentar els resultats de les reflexions al grup més important d'organismes de tota europa i dels països en fase d'adhesió a la UE. Aquest workshop permetrà que estudiants de diferents escoles i universitats (École des Mines d'Alès (França), Cambridge University (UK) i la Universitat Politècnica de Catalunya (Spain), presentin els resultats d'una recerca realitzada al mes de juny i les seves idees sobre les accions que s'hauran de pendre en un futur de cara a millorar la formació dels emprenedors a la Universitat, arreu d'Europa.

 

Aquest programa facilita la capacitació apropiat d'enginyers com clau de la competitivitat d'empreses europees a través del foment de l'esperit emprenedor i amb efecte directe en la innovació, la creació de SMEs i el desenvolupament econòmic total en el nivell regional. Per a això, és important l'aspecte educatiu i la participació en els parcs tecnològics, incloent incubadores d'empreses, com és el cas de França, Espanya i el Regne Unit.

 

El Workshop es realitza en la línia de les activitats europees en la matèria de política de foment de la competitivitat industrial i el creixement sostenible, i enfocant-se en problemes socioeconòmics específics, tecnologies emergents, sectors industrials, l'etc. A més, respon a les àrees prioritàries identificades i a les best practices, dóna suport els objectius de les accions que promouen productes innovadors, processos i organització.

 

Els resultats del projecte s'han concretat en el desenvolupament del Workshop, i s'ha dirigit a organitzar un taller que implica als participants d'organitzacions de l'EU (el 50%) i de la Newly Associated States ( NAS ) (el 50%), amb l'objectiu d'identificar les accions de col·laboració per a donar suport la posada en pràctica de l'àrea europea de la investigació pel que fa a l'entrenament i mobilitat de científics i l'establiment d'una xarxa joves dels parcs de la tecnologia en diferents sectors industrials a Europa. Ha estat un treball de 9 mesos (des de la selecció del programa, els participants, l'organització, fins l'informe final) i que es concreta en la realització d'un Workshop.

 

El Workshop es realitza durant els dies 11 i 15 d'octubre de 2003 i els temes a tractar són els següents:

Educació de l'esperit emprenedor en el futur de la nova Europa.

 • Imaginar la universitat emprenedora del futur
 • Cluste Cambridge.
 • Esperit emprenedor, canvi cultural i universitat
 • La cadena d'Or

Socis:

CEC – University of Cambridge - UK École de Mines d'Alès (EMA) - França Technical University of Ostrava - Hungria Universitat Politècnica de Catalunya - Espanya

 

Per obtenir més informació visita: www.ema.fr workshop.pdf

WINIT - Women in innovation and technology

 

Winit fué un proyecto que pretendía ser punto de encuentro de mujeres interesadas en crear empresas en el ámbito técnico y tecnológico. Supuso la primera web española destinada a orientar, asesorar y servir de lugar de encuentro a éstas mujeres a finales de los 90.

 

A pesar del número cada vez más elevado de mujeres que trabajan, éstas aún conocen discriminaciones y a menudo son excluidas de puestos de decisión y responsabilidad. Si bien es verdad que cada vez hay más mujeres preparadas para ejercer posiciones de responsabilidad, se ven a menudo enfrentadas a grandes problemas cuando se trata de encontrar un trabajo que se corresponda con su cualificación. El famoso problema de "techo de cristal", describe bien la situación de las mujeres que desean promocionarse o simplemente encontrar un trabajo en acuerdo con sus cualificaciones y encuentran un ‘tope’ que se lo impide. Esto es aún más grave cuando la profesión o cualificación es en una rama típicamente "masculina" (ramas técnicas y tecnológicas, ingenierías, cuadros directivos...).

 

De la diferente literatura existente, podemos extraer que la tendencia de las organizaciones del futuro es la de valorar y promover las cualidades siguientes: la comunicación, la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la flexibilidad,... aspectos todos ellos que giran en torno a las cualidades "originales" de las mujeres.

 

Visto este contexto y visto que es muy difícil para las mujeres recién licenciadas en carreras o especialidades técnicas incorporarse al mundo laboral en una empresa industrial, en puestos de trabajo afines a su formación técnica, o bien plantearse la creación de su propia ocupación en el sector industrial, el proyecto WINIT pretende aportar unas herramientas y una formación complementaria que las prepare adecuadamente para crear su propia empresa.

 

El proyecto desarrolló documentación relativa a :
la idea - el plan de empresa - el producto - calidad - aspectos legales - costes - trámites

 

 

 

 

 

ELIONOR - Iniciativa Equal (FSE)

 

ELIONOR és un dels projectes pilot que forma part de la iniciativa comunitària EQUAL, del Fons Social Europeu. El projecte és liderat per la Diputació de Barcelona, i el coordina el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

 

El projecte pilot té l'objectiu de “detectar col·lectius de dones inactives en les zones d'actuació i experimentar sistemes personalitzats d'activació ocupacional i d'inserció sociolaboral en l'àmbit de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, en funció de la realitat d'aquestes persones i de les necessitats que es plantegen els teixits empresarial i professional del territori”.

 

L'objectiu principal del projecte és el d'incrementar la taxa d'activitat dels municipis de Barcelona, que afecta a més de 800.000 persones a tota la província i es concentra principalment, encara que no exclusivament, en les dones de 25 a 54 anys.

 

La principal innovació del projecte és que s'adreça a un col·lectiu ignorat fins ara en les polítiques actives d'ocupació. Es considera inactives a aquelles persones que, estan en edat de treballar i, per diferents motius, no busquen feina activament: els aturats. ELIONOR pretén analitzar els obstacles que tenen aquestes persones per a plantejar-se la incorporació al mercat de treball i, en la mesura del possible, eliminar aquestes barreres. L'acció amb beneficiaris es desenvoluparà en els cinc territoris que conformen els Pactes Territorials socis del projecte al llarg de dos anys.

 

El Programa Innova col·labora amb el projecte organitzant accions per tal de predisposar tant les empreses com les dones perquè utilitzin les noves oportunitats que els brinden les tecnologies de la informació i la comunicació. Per últim facilita l'adquisició d'habilitats directives tant per posar en marxa el propi negoci o activitat professional. En aquestes accions també hi participen alguns dels emprenedors del Programa Innova, així com algunes de les joves empreses de la UPC.

 

Socis:

 

Diputació de Barcelona – lider Consell Comarcal del Baix Llobregat – coordinador Comissió Obrera Nacional de Catalunya FEPIME (Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC) Pacto Territorial por el Empleo de Granollers Pacto Territorial por el Empleo de Mataró Pacto Territorial por el Empleo de Vilafranca Pacto Territorial por el Empleo del Baix Llobregat Pacto Territorial por el Empleo del Moianès SURT, Associació de Dones per la reinserció laboral Universitat Autònoma de Barcelona Universitat de Barcelona Unió General de Treballadors de Catalunya

 

 

IGUALBAIX

 

Igualbaix és un projecte Equal del Fons Social Europeu que pretén fomentar la inserció laboral mitjançant el foment de les noves tecnologies i la comunicació (activitat transversal). Es volen desenvolupar nous mecanismes i metodologies d'intervenció més eficients en l'àmit de la inserció socioprofessional. El Consell Comarcal del Baix Llobregat coordina aquest projecte, que té una durada de dos anys.

 

L'objectiu del projecte es desenvolupar un pla d'alfabetització intensiva en noves tecnologies, a tots els col·lectius beneficiaris del projecte, per tal de millorar les seves capacitats d'inserció laboral; es facilita així l'accés i la inserció al mercat de treball a col·lectius amb especials dificultats, es fomenta l'igualtat d'oportunitats, al mateix temps que es sensibilitza a les empreses, i a la població.

 

El Programa Innova, i alguns dels seus emprenedors, o algunes joves empreses de la UPC, realitzen les accions transversals (comunicació), segons els requisits tècnics i contingut d'aquestes.

 

 • Formació de motivació i sensibilització. Es vol aproximar als participants al mòn de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, la societat del coneixement, i remarcar la gran importància que tenen en la vida quotidiana.
 • Formació activa. S'introdueix als col·lectius del projecte en les NTIC mitjançant unes sessions de formació bàsica. Es proposa un mètode basat en la pràctica, de manera que, un cop acabada la formació, ja s'hauràn experimentat i utilitzat les noves tècniques adquirides. Per mantenir i ampliar els coneixements, els participants del projecte podran accedir als centres OMNIA.

 

Cada nivell de formació serà coordinat per experts en noves tecnologies de la informació i la comunicació. Les tècniques de dinamització de grups amb especials dificultats d'aprenentatge motivaran i augmentaran la autoestima dels beneficiaris, per tal de millorar la seva predisposició a aprendre.

 

Socis:

 

Consell Comarcal del Baix Llobregat - LÍDER Ajuntament de Castelldefels Ajuntament de Cornellá Ajuntament de El Prat Ajuntament de Esplugues de Llobregat Ajuntament de Gavà Ajuntament de Molins de Rei Ajuntament de Sant Andreu de la Barca Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Ajuntament de Sant Joan Despí Ajuntament de Viladecans Coressa-Ajuntament de Sant Boi de LLobregat Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

  

 

 

 

musicaine coderch sm eff live music